...Skip to content

Küresel Su Krizine Fark Oluştur

Temiz ve güvenli su, hayatımızın ortak bir öğesi olabilir, ancak hâlâ bu erişime sahip olmayan 1 milyar insan bulunmaktadır. Temiz su hâlâ bugünün en büyük krizlerinden biridir! Bu, insanın temel ihtiyacıdır. Onun olmaması durumunda her şey bir risk faktörü haline gelir: yoksulluk, eğitim, sağlık ve kadınlar ile çocuklar için büyük bir sorun olur. Kirlenmiş su kaynakları nedeniyle her 2 dakikada bir bir çocuk ölüyor. Aynı zamanda kadınlar için de büyük bir zorluktur. Kırsal Afrika’daki ortalama bir kadın, her gün 40 pound su taşımak için 6 kilometre yürümek zorundadır ve sonunda su bile temiz değildir. Su için yapılan uzun yürüyüş, tehlikelerle doludur; vahşi hayvanlar suya giden yolda masum canlara saldırır, bazen çocuklar kaçırılır ve okula gitme zamanları kalmaz.

Maaliyetler

£15

bir kişi için
temiz su sağlayaibilir

£60

bir aile için temiz su sağlayabilir

£2700

bir köy için
temiz su sağlayabilir

Ülkeler

Uganda

£3100

Kenya

£2700

Çad

£2850

Pakistan

£1800

Tanzania

£2700

Su bağışlarınız hayatları nasıl değiştirir

Su projelerine bağış yapmak, yaşamları ve toplulukları dönüştürmede kilit bir rol oynar. Temiz suya erişim, insan hayatta kalma, sağlık ve genel iyi olma için temel bir unsurdur. Suyla ilgili projelere katkıda bulunan bağışçılar, toplulukları temiz suyun temel kaynağı ile güçlendirerek, birçok kişinin günlük su teminiyle karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırırlar. Bu tür bağışlar sadece susuzluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda geliştirilmiş hijyen, azalmış hastalık bulaşma ve artan yaşam kalitesi için de yol açar. Ayrıca, genellikle su toplamanın yükünü taşıyan kadınlar ve çocukları hafifletir, bu da çocuklara eğitim için daha fazla

Su Kuyusu İnşa Aşamaları

Aşama 1: Konumu Değerlendirme ve İhtiyacı Belirleme Time to Help olarak, topluluklara temiz su sağlama yolculuğumuz, konumun detaylı bir değerlendirmesi ile başlar. Bu kritik ilk adım, önerilen kuyu alanının coğrafi ve çevresel faktörlerini anlamak amacıyla bağlı ekibimizin yerinde değerlendirmeler yapmasını içerir. Yerel topluluklarla etkileşime geçerek temiz suya erişimde karşılaştıkları özel ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalışıyoruz.

Bağışınızı nasıl harcıyoruz?

Bağışınızın %90’ının doğrudan projeyi desteklemeye ve olumlu bir etki yaratmaya gideceğinden emin olabilirsiniz. Ek olarak, kalan %10’u, daha fazla kişiye ulaşmamıza ve daha büyük bir etki yaratmamıza olanak tanıyan bağış toplama çabalarımıza yatırılacaktır.

Fotoğraf Galerisi

S.S.S.

Su kıtlığı, bir bölgedeki su kullanım taleplerini karşılamak için yeterli su kaynaklarının bulunmamasını ifade eder. Fiziksel su kıtlığından kaynaklanabileceği gibi, sosyo-ekonomik nedenlerle suya erişimdeki zorluklar da su kıtlığına neden olabilir. Su kıtlığının ciddi sonuçları olabilir; tarımı, sağlığı ve geçim kaynaklarını etkileyebilir. Gıda kıtlıklarına, ekonomik büyümeyi engellemeye ve hatta azalan kaynaklar üzerindeki çatışmalara yol açabilir. Ayrıca, su kıtlığı savunmasız toplulukların, özellikle de su toplama konusunda genellikle başrolü üstlenen kadın ve çocukların zorluklarını daha da kötüleştirir. Küresel nüfus arttıkça ve iklim değişikliği birçok bölgede su bulunurluğunu etkiledikçe, su kıtlığıyla başa çıkmak sürdürülebilir kalkınma ve refah için giderek daha önemli hale gelmektedir.

Küresel su krizi nedir?

Temiz ve güvenli su, hayatımızın ortak bir öğesi olabilir, ancak hala bu temasa sahip olmayan 1 milyar insan bulunmaktadır. Temiz su, bugünün en büyük krizlerinden biridir. Onun olmaması durumunda, yoksulluk, eğitim ve sağlık gibi hayatın çeşitli yönleri risk faktörü haline gelir. Kirlenmiş su kaynakları ciddi sonuçlara yol açar, örneğin her 2 dakikada bir bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, kırsal Afrika’daki ortalama bir kadın, her gün 6 kilometre yürüyerek 40 pound su taşımak zorundadır ve çoğu zaman bu su bile temiz değildir. Bu uzun yürüyüş, vahşi hayvan saldırıları, kaçırmalar gibi tehlikelerle doludur ve çocuklara okul zamanını engeller.

Su girişimlerine bağış yapmak, yaşamları ve toplulukları dönüştürmede kilit bir rol oynar. Temiz suya erişim, insan hayatta kalması, sağlığı ve genel iyi olması için temel bir unsurdur. Su ile ilgili projelere katkıda bulunarak bağışçılar, topluluklara temiz suyun temel kaynağı ile güç verirler ve birçok insanın günlük su temininde karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırırlar.

Bu tür bağışlar sadece susuzluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda geliştirilmiş sanitasyonu, azalmış hastalık bulaşmasını ve artan yaşam kalitesini sağlamak için de yol açar. Ayrıca, su toplamanın yükünü genellikle kadınlar ve çocukların çektiği su bağışları, çocuklara daha fazla eğitim zamanı ve kadınlara diğer üretken faaliyetler için daha fazla zaman tanıyarak onların yükünü hafifletir. Esasen, su bağışı, birçok insan için daha parlak, daha sağlıklı bir geleceğe yapılmış bir bağıştır.

0
    0
    Your Donation Cart
    Your donation cart is emptyReturn to Donation Shop
    × Help